INTERNATIONAL BURCH UNIVERSITY
Faculty of Economics and Social Sciences
Department of Management
2016-2017

SYLLABUS
Code Name Level Year Semester
TDE 191 Turkish Language I Undergraduate 1 Fall
Status Number of ECTS Credits Class Hours Per Week Total Hours Per Semester Language
Non-area Elective 2 + 2 50 Türkçe

Instructor Assistant Coordinator
Ajla Karčić, Research Assistant Ajla Karčić, Research Assistant Ajla Karčić, Research Assistant
[email protected] [email protected] no email

Öğrenciler, Türk dili ve kültürü hakkında bilgi sahibi olur. Dili basit seviyede konuşur, yazar ve okur. Öğrencilerde Türk diline ve kültüre karşı bir düşümce meydana gelir.

COURSE OBJECTIVE
Türk dilini basit seviyede okuyup, yazma ve konuşma becerisi kazanmak

COURSE CONTENT
Week
Topic
  1. Selamlaşma ve Tanışma
  2. Okul
  3. Günler Dersler
  4. Ev
  5. Ülkeler
  6. Akrabalar
  7. Meslekler
  8. Zaman
  9. Meyveler Sebzeler
  10. Yiyecekler İçecekler
  11. Yemekler
  12. Giyecekler
  13. Konuların Tekrar Edilmesi
  14. Finav Sınavı

LABORATORY/PRACTICE PLAN
Week
Topic

    TEACHING/ASSESSMENT
    Description
    • Interactive Lectures
    • Practical Sessions
    • Excersises
    • Presentation
    • Discussions and group work
    • Use of educational films
    Description (%)
    Method Quantity Percentage (%)
    Total: 0
    Learning outcomes
    • Türkçe yazma, konuşma ve okuma becerisini kazanır.
    • Kendini Türkçe tanıtır.
    • Ailesinden Türkçe bahsedebilir
    • Dersler, günler ve ay isimlerini öğrenir.
    • Meslekler hakkında bilgi sahibi olur ve Türkçe meslek isimlerini bilir.
    • Yiyecek ve içeceklerin Türkçelerini bilir.
    • Basit seviyede Türkçe cümleler kurabilir.
    • Türkçe olarak adres tarifi vs. yapabilir.
    TEXTBOOK(S)
    • • Lale Türkçe Kitabı Cilt 1
    • • Lale Türkçe Çalışma Kitabı 1

    ECTS (Allocated based on student) WORKLOAD
    Activities Quantity Duration (Hour) Total Work Load
    Lecture (14 weeks x Lecture hours per week)15230
    Laboratory / Practice (14 weeks x Laboratory/Practice hours per week) 0
    Midterm Examination (1 week)111
    Final Examination(1 week)111
    Preparation for Midterm Examination188
    Preparation for Final Examination155
    Assignment / Homework/ Project155
    Seminar / Presentation 0
    Total Workload: 50
    ECTS Credit (Total workload/25): 2