INTERNATIONAL BURCH UNIVERSITY
Faculty of Education and Humanities
Department of Turkish Language And Literature
2016-2017

SYLLABUS
Code Name Level Year Semester
TDE 118 Dilbigisi II Undergraduate 1 Spring
Status Number of ECTS Credits Class Hours Per Week Total Hours Per Semester Language
Compulsory 5 1 + 2 150 Turkce

Instructor Assistant Coordinator
Salih Cıngıllıoğlu, Assist. Prof. Dr. Ajla Karcic Salih Cıngıllıoğlu, Assist. Prof. Dr.
[email protected] [email protected] no email

Türkçenin dil bilgisi kurallarını uygulamaya yönelik kullanma.

COURSE OBJECTIVE
Dil öğretiminin iki ana becerisi olan anlama ve anlatma becerilerinin gelişimi için gerekli olan dil bilgisi kurallarını öğretme, uygulamaya yönelik öğretim gerçekleştirme.

COURSE CONTENT
Week
Topic
 1. • Edilgen Çatı, İşteş+ettirgen+edilgen çatı, ortaçlar
 2. • Ulaçlar, Dolaylı Aktarım
 3. • Nedenleştirme, Adlaştırma, Ulaçlar, Karşıtlık
 4. • Birleşik Zamanlar
 5. • Ulaçlar
 6. • Birleşik Zamanlar (zaman+ol, zaman+ol gibi )
 7. • Tezlik, Sürme, Yeterlik
 8. Vize Sınavı
 9. • Sıfatlar, Bağlaçlar
 10. • Ulaçlar, olumsuzluk (değil)
 11. • Yinelemeler, Belirteçler ( hiç yoktan, hiç değilse)
 12. • Edilgen, Belirteçler (henüz, daha, artık, zaten, şimdilik)
 13. • Ulaçlar, bağlaç ki, Durum ekleri, Adlaşma
 14. • Ulaçlar, bağlaç ki, Durum ekleri, Adlaşma
 15. Fınal Sınavı

LABORATORY/PRACTICE PLAN
Week
Topic

  TEACHING/ASSESSMENT
  Description
  • Excersises
  • Presentation
  • Discussions and group work
  Description (%)
  Method Quantity Percentage (%)
  Quiz30
  Midterm Exam(s)30
  Final Exam140
  Total: 100
  Learning outcomes
  • • Dil bilgisi kurallarını yazılı ve sözlü iletişime uyarlar.
  • • Anlatımı kuvvetlendiren yapıları kullanır.
  • • Dil bilgisi kurallarını ve işlevlerini iyi bilir.
  • • Dinleme ve okuma alıştırmalarıyla dil bilgisi kurallarını kavrar.
  • • Okuma metinlerindeki yapıları farkeder.
  TEXTBOOK(S)
  • Yeni Hitit, Yabancılara Türkçe Ders kitabı 2 (B1), Ankara Üniversitesi-Tömer, 3.baskı, 1984.
  • Yeni Hitit, Yabancılara Türkçe Çalışma kitabı 2 (B1), Ankara Üniversitesi-Tömer, 3.baskı, 1984.
  • Yeni Hitit, Yabancılara Türkçe Ders kitabı 3 (B2-C1), Ankara Üniversitesi-Tömer, 1984.
  • Yeni Hitit, Yabancılara Türkçe Çalışma kitabı 3 (B2-C1), Ankara Üniversitesi-Tömer, 1984.

  ECTS (Allocated based on student) WORKLOAD
  Activities Quantity Duration (Hour) Total Work Load
  Lecture (14 weeks x Lecture hours per week)15230
  Laboratory / Practice (14 weeks x Laboratory/Practice hours per week)15460
  Midterm Examination (1 week)122
  Final Examination(1 week)122
  Preparation for Midterm Examination11616
  Preparation for Final Examination12020
  Assignment / Homework/ Project12020
  Seminar / Presentation 0
  Total Workload: 150
  ECTS Credit (Total workload/25): 6