INTERNATIONAL BURCH UNIVERSITY
Faculty of Education and Humanities
Department of Turkish Language And Literature
2015-2016

SYLLABUS
Code Name Level Year Semester
TDE 117 Dilbilgisi I Undergraduate 1 Fall
Status Number of ECTS Credits Class Hours Per Week Total Hours Per Semester Language
Compulsory 6 2 + 2 150 Türkçe

Instructor Assistant Coordinator
Salih Cıngıllıoğlu, Assist. Prof. Dr. Salih Cıngıllıoğlu, Assist. Prof. Dr.
[email protected] no email

Türkçenin dil bilgisi kurallarını uygulamaya yönelik öğretme.

COURSE OBJECTIVE
Dil öğretiminin iki ana becerisi olan anlama ve anlatma becerilerinin gelişimi için gerekli olan dil bilgisi kurallarını öğretme, uygulamaya yönelik öğretim gerçekleştirme.

COURSE CONTENT
Week
Topic

  LABORATORY/PRACTICE PLAN
  Week
  Topic
  1. • Alfabe, Ünlü Uyumu, Koşaç Tümcesi, Sıralama (-inci), Varoluş Tümcesi ( Var /Yok), Şimdiki Zaman, Yönelme-Kalma-Çıkma Hali, -dikten sonra, -meden önce ulaçları
  2. • İyelik Ekleri, İsim Tamlamaları, Geçmiş Zaman, Hikaye Kipi, İle Bağlacı
  3. • Emir Kipi, İstek Kipi, Sıfatlaştırma, Karşılaştırma, Belirtme hali, de/da bağlacı, İlgi eki -ki
  4. • Gelecek Zaman, Gelecek zaman hikaye kipi, Eşitlik ve Görelik, Geçmiş Zaman Rivayet Kipi, Şimdiki zaman ve gelecek zaman rivayet kipi
  5. • Geniş Zaman, Hikaye ve Rivayet Kipleri, Yeterlik, Adlaştırma ve Dolaylı Anlatım
  6. • (y)ip ve –meden, (y)erek, mek üzere, me için ulaçları, Çünkü-bu nedenle-bu yüzden bağlaçları
  7. • Vize Sınavı
  8. • Gereklilik Kipi, Gereklilik Kipi Hikaye ve Rivayet, Zorunluluk –mek zorunda/mecburiyetinde.
  9. • İşteş ve Dönüşlü Çatı
  10. • Dilek Kipi –se, Dilek hikaye kipi (keşke) –seydi, ulaçlar (y) ken
  11. • Koşul Kipi + (y)se, dilek hikaye kipi
  12. • Ettirgen Çatı, Katmerli Ettirgen
  13. • Final Sınavı

  TEACHING/ASSESSMENT
  Description
  • Interactive Lectures
  • Presentation
  • Discussions and group work
  Description (%)
  Method Quantity Percentage (%)
  Quiz20
  Midterm Exam(s)30
  Final Exam150
  Total: 100
  Learning outcomes
  • Dil bilgisi kurallarını yazılı ve sözlü iletişime uyarlar. •
  • Metinler üzerinden dilbilgisi yapılarını kavrar.
  • Anlatımı kuvvetlendiren yapıları kullanır.
  • Dil bilgisi kurallarını iyi kullanır.
  TEXTBOOK(S)
  • Yeni Hitit, Yabancılara Türkçe Ders kitabı 1 (A1-A2), Ankara Üniversitesi-Tömer, 3.baskı, 1984.
  • Yeni Hitit, Yabancılara Türkçe Çalışma kitabı 1 (A1-A2), Ankara Üniversitesi-Tömer, 3.baskı, 1984.
  • Yeni Hitit, Yabancılara Türkçe Ders kitabı 2 (B1), Ankara Üniversitesi-Tömer, 3.baskı, 1984.
  • Yeni Hitit, Yabancılara Türkçe Çalışma kitabı 2 (B1), Ankara Üniversitesi-Tömer, 3.baskı, 1984.

  ECTS (Allocated based on student) WORKLOAD
  Activities Quantity Duration (Hour) Total Work Load
  Lecture (14 weeks x Lecture hours per week)15230
  Laboratory / Practice (14 weeks x Laboratory/Practice hours per week)15460
  Midterm Examination (1 week)122
  Final Examination(1 week)122
  Preparation for Midterm Examination11616
  Preparation for Final Examination12020
  Assignment / Homework/ Project12020
  Seminar / Presentation 0
  Total Workload: 150
  ECTS Credit (Total workload/25): 6