INTERNATIONAL BURCH UNIVERSITY
Faculty of Education and Humanities
Department of Turkish Language And Literature
2016-2017

SYLLABUS
Code Name Level Year Semester
TDE 116 Yazma II Undergraduate 1 Spring
Status Number of ECTS Credits Class Hours Per Week Total Hours Per Semester Language
Compulsory 5 1 + 2 150 Turkce

Instructor Assistant Coordinator
Salih Cıngıllıoğlu, Assist. Prof. Dr. Ajla Karcic Salih Cıngıllıoğlu, Assist. Prof. Dr.
[email protected] [email protected] no email

Türkçeyi yazılı olarak doğru ve güzel kullanma becerisini kazandırma

COURSE OBJECTIVE
Öğrenilen gramer yapıları çerçevesinde yazılı olarak kendini ifade etmeyi öğretme, Hedef kelimeler ve konular ile ilgili metin yazma becerilerini geliştirme,Cümleleri düzgün ve anlamlı bir şekilde kurmayı öğretme, bir metinde anlam bozukluklarını fark etme becerisi kazandırma, hedef seviye çerçevesinde bir metni okutup kendi cümleleriyle yazdırma.

COURSE CONTENT
Week
Topic
 1. • Gereklilik ve zorunluluk kipiyle ilgili yazma çalışmaları yapma, iş dünyası ile ilgili kendini ifade etme becerisini geliştirme
 2. • Fiillerde çatıları kavramaya yönelik metinler okuma ve yazma , spor ve hayaller konularıyla ilgili yazma çalışmaları yapma
 3. • Dilek ve dilek hikaye kipini yazılı çalışmalarla kavratma, den beri ve dir ilgeçlerini içeren yazma çalışmaları yapma
 4. • Koşul kipi, ettirgen ve işteş çatıları yazma metinleriyle kavrama, eğitim ile ilgili konularda yazılı olarak kendini ifade edebilmeyi öğrenme
 5. • Edilgen çatı ve tarafından-ce öbeğinin yazma yoluyla öğretimi, icatlar ve mucitlerle ilgili yazma çalışmaları yapma
 6. • noktalama işaretlerinin ve imla kurallarının öğretimi
 7. • noktalama işaretlerinin ve imla kurallarının öğretimi
 8. Vize sınavı
 9. • Tümleçsel ve sözlüksel ortaçları yazarak kavrama, doğa ile ilgili metin yazma çalışmaları yapma
 10. • Yazmada dolaylı anlatımı ve kattığı değeri kavrama, mitoloji konusu ile ilgili yazı yazma çalışmaları yapma
 11. • Yazılı ifadede dolaylı anlatım kiplerini kullanma, anlam açısından bütüncül metin yazma tekniklerini öğrenme
 12. • Gizemli olaylar konusu ile ilgili hedef kelimeleri kavrama ve bunlarla ilgili yazı çalışmaları yapma
 13. • Nedenleştirme ve adlaştırma konularını yazılı ifadede uygulama
 14. • Özel günlerle ilgili yazı yazma çalışmaları yapma ve dinlediğini yazabilme becerisi kazandırma

 1. Fınal Sınavı

LABORATORY/PRACTICE PLAN
Week
Topic

  TEACHING/ASSESSMENT
  Description
  • Excersises
  • Presentation
  • Discussions and group work
  Description (%)
  Method Quantity Percentage (%)
  Homework20
  Midterm Exam(s)30
  Final Exam150
  Total: 100
  Learning outcomes
  • • Yazılı olarak düşüncelerini ifade eder.
  • • Karmaşık gramer yapılarını yazılı anlatımda kullanabilir.
  • • Okuduğunu yazılı olarak özetleyebilir.
  • • Yazı yazma tekniklerini bilir
  • • İmla ve noktalama kurallarını bilir.
  TEXTBOOK(S)
  • Yeni Hitit, Yabancılara Türkçe Ders kitabı 2 (B1), Ankara Üniversitesi-Tömer, 3.baskı, 1984.
  • Yeni Hitit, Yabancılara Türkçe Ders kitabı 3 (B2-C1), Ankara Üniversitesi-Tömer, 1984.
  • Yeni Hitit, Yabancılara Türkçe Çalışma kitabı 2 (B1), Ankara Üniversitesi-Tömer, 3.baskı, 1984.
  • Yeni Hitit, Yabancılara Türkçe Çalışma kitabı 3 (B2-C1), Ankara Üniversitesi-Tömer, 1984.

  ECTS (Allocated based on student) WORKLOAD
  Activities Quantity Duration (Hour) Total Work Load
  Lecture (14 weeks x Lecture hours per week)15230
  Laboratory / Practice (14 weeks x Laboratory/Practice hours per week)15460
  Midterm Examination (1 week)122
  Final Examination(1 week)122
  Preparation for Midterm Examination11616
  Preparation for Final Examination12020
  Assignment / Homework/ Project12020
  Seminar / Presentation 0
  Total Workload: 150
  ECTS Credit (Total workload/25): 6