INTERNATIONAL BURCH UNIVERSITY
Faculty of Education and Humanities
Department of Turkish Language And Literature
2014-2015

SYLLABUS
Code Name Level Year Semester
TDE 116 Yazma II Undergraduate 1 Spring
Status Number of ECTS Credits Class Hours Per Week Total Hours Per Semester Language
Compulsory 6 1 + 2 0 Türkçe

Instructor Assistant Coordinator
Salih Cıngıllıoğlu, Assist. Prof. Dr. Ajla Karcic Azamat Akbarov, Prof. Dr.
[email protected] [email protected] no email

Türkçeyi yazılı olarak doğru ve güzel kullanma becerisini kazandırma

COURSE OBJECTIVE
Öğrenilen gramer yapıları çerçevesinde yazılı olarak kendini ifade etmeyi öğretme, Hedef kelimeler ve konular ile ilgili metin yazma becerilerini geliştirme,Cümleleri düzgün ve anlamlı bir şekilde kurmayı öğretme, bir metinde anlam bozukluklarını fark etme becerisi kazandırma, hedef seviye çerçevesinde bir metni okutup kendi cümleleriyle yazdırma

COURSE CONTENT
Week
Topic
 1. Gereklilik ve zorunluluk kipiyle ilgili yazma çalışmaları yapma, iş dünyası ile ilgili kendini ifade etme becerisini geliştirme
 2. Fiillerde çatıları kavramaya yönelik metinler okuma ve yazma , spor ve hayaller konularıyla ilgili yazma çalışmaları yapma
 3. Dilek ve dilek hikaye kipini yazılı çalışmalarla kavratma, den beri ve dir ilgeçlerini içeren yazma çalışmaları yapma
 4. Koşul kipi, ettirgen ve işteş çatıları yazma metinleriyle kavrama, eğitim ile ilgili konularda yazılı olarak kendini ifade edebilmeyi öğrenme
 5. Edilgen çatı ve tarafından-ce öbeğinin yazma yoluyla öğretimi, icatlar ve mucitlerle ilgili yazma çalışmaları yapma
 6. noktalama işaretlerinin ve imla kurallarının öğretimi
 7. Tümleçsel ve sözlüksel ortaçları yazarak kavrama, doğa ile ilgili metin yazma çalışmaları yapma
 8. Ara sınav
 9. Yazmada dolaylı anlatımı ve kattığı değeri kavrama, mitoloji konusu ile ilgili yazı yazma çalışmaları yapma
 10. Yazılı ifadede dolaylı anlatım kiplerini kullanma, anlam açısından bütüncül metin yazma tekniklerini öğrenme
 11. Gizemli olaylar konusu ile ilgili hedef kelimeleri kavrama ve bunlarla ilgili yazı çalışmaları yapma
 12. Nedenleştirme ve adlaştırma konularını yazılı ifadede uygulama
 13. Özel günlerle ilgili yazı yazma çalışmaları yapma ve dinlediğini yazabilme becerisi kazandırma
 14. Rağmen, karşın- karşıtlıkları kavrama ve yazıda kullanımı üzerine çalışmalar yapma

 1. Genel tekrar

LABORATORY/PRACTICE PLAN
Week
Topic

  TEACHING/ASSESSMENT
  Description
  • Lectures
  • Excersises
  • Presentation
  Description (%)
  Method Quantity Percentage (%)
  Quiz20
  Midterm Exam(s)30
  Final Exam150
  Total: 100
  Learning outcomes
  • Yazılı ifade becerisini geliştirme
  • İşlenilen konularda kendini yazılı olarak ifade edebilme
  • Okuduğunu yazılı olarak özetleyebilme
  TEXTBOOK(S)
  • Yeni Hitit, Yabancılara Türkçe Ders kitabı 2 (B1), Ankara Üniversitesi-Tömer, 3.baskı, 1984.
  • Yeni Hitit, Yabancılara Türkçe Ders kitabı 3 (B2-C1), Ankara Üniversitesi-Tömer, 1984.
  • Yeni Hitit, Yabancılara Türkçe Çalışma kitabı 2 (B1), Ankara Üniversitesi-Tömer, 3.baskı, 1984.
  • Yeni Hitit, Yabancılara Türkçe Çalışma kitabı 3 (B2-C1), Ankara Üniversitesi-Tömer, 1984.

  ECTS (Allocated based on student) WORKLOAD
  Activities Quantity Duration (Hour) Total Work Load
  Lecture (14 weeks x Lecture hours per week) 0
  Laboratory / Practice (14 weeks x Laboratory/Practice hours per week) 0
  Midterm Examination (1 week) 0
  Final Examination(1 week) 0
  Preparation for Midterm Examination 0
  Preparation for Final Examination 0
  Assignment / Homework/ Project 0
  Seminar / Presentation 0
  Total Workload: 0
  ECTS Credit (Total workload/25): 0