INTERNATIONAL BURCH UNIVERSITY
Faculty of Education and Humanities
Department of Turkish Language And Literature
2016-2017

SYLLABUS
Code Name Level Year Semester
TDE 112 Dinleme ve Anlama II Undergraduate 1 Spring
Status Number of ECTS Credits Class Hours Per Week Total Hours Per Semester Language
Compulsory 5 1 + 2 150 Turkce

Instructor Assistant Coordinator
Salih Cıngıllıoğlu, Assist. Prof. Dr. Ajla Karcic Salih Cıngıllıoğlu, Assist. Prof. Dr.
[email protected] [email protected] no email

Orta ve ileri düzey seviyesindeki dinleme metinlerini anlama ve anlatabilme.

COURSE OBJECTIVE
Dinlenilenlerin doğru bir şekilde anlaşılmasını sağlama, karmaşık gramer yapılarını içeren metinleri dinletme ve metni analiz ettirme, dinlenilen metinleri doğru bir şekilde kavratıp sorulan sorulara cevap verebilme yeteneklerini geliştirme, Türkçe müzik dinleme alışkanlığı kazandırma, Türkçeyi dinleme çalışmaları yaparak sevdirme, dinlenilenleri başkasına aktarabilme yeteneklerini geliştirme.

COURSE CONTENT
Week
Topic
 1. • • Gereklilik ve zorunluluk kipini dinleme metinleriyle öğrenme, iş dünyası ile ilgili metinler dinleme
 2. • • Fiillerde çatıları kavramaya yönelik metinler dinleme, spor ve hayaller konularıyla ilgili metinler dinleme
 3. • • Dilek ve dilek hikaye kipini kavrama, den beri ve dir ilgeçlerini içeren dinleme çalışmaları yapma
 4. • • Koşul kipi, ettirgen ve işteş çatıları dinleme metinleriyle kavrama, eğitim ile ilgili metinler dinleme
 5. • • Edilgen çatı ve tarafından-ce öbeğinin dinleme yoluyla öğretimi, icatlar ve mucitlerle ilgili dinleme çalışmaları yapma
 6. • • Öznesel ortaçların öğretimi ve hayvanlar alemi ile ilgili metinlerin dinlenmesi
 7. • • Öznesel ortaçların öğretimi ve hayvanlar alemi ile ilgili metinlerin dinlenmesi
 8. • Vize Sınavı
 9. • • Tümleçsel ve sözlüksel ortaçları kavrama, doğa ile ilgili metinler dinleme
 10. • • Dolaylı aktarım konusu üzerine dinlenilenleri anlama ve mitoloji ile ilgili metinler dinleme
 11. • • Dolaylı aktarım kiplerini kavrama ve dinleme çalışmaları yapma
 12. • • Gizemli olaylar konusunda dinleme-anlama çalışmaları yapma
 13. • Nedenleştirme ve adlaştırma konularını dinleme metinleriyle destekleyerek anlama
 14. • Özel günlerle ilgili metinler dinleme
 15. • Final Sınavı

LABORATORY/PRACTICE PLAN
Week
Topic

  TEACHING/ASSESSMENT
  Description
  • Excersises
  • Presentation
  • Discussions and group work
  Description (%)
  Method Quantity Percentage (%)
  Quiz20
  Midterm Exam(s)30
  Final Exam150
  Total: 100
  Learning outcomes
  • •Dinlediğini başkasına aktarabilir.
  • •Karmaşık gramer içerikli metinleri kavrar.
  • •Dinlediği metin üzerine fikir yürütebilir
  • •Anlama ve anlatma becerileri gelişir.
  • •Sorulan soruları anlar ve doğru yanıtlar verebilir.
  TEXTBOOK(S)
  • Yeni Hitit, Yabancılara Türkçe Ders kitabı 2 (B1), Ankara Üniversitesi-Tömer, 3.baskı, 1984.
  • Yeni Hitit, Yabancılara Türkçe Çalışma kitabı 2 (B1), Ankara Üniversitesi-Tömer, 3.baskı, 1984.
  • Yeni Hitit, Yabancılara Türkçe Ders kitabı 3 (B2-C1), Ankara Üniversitesi-Tömer, 1984.
  • Yeni Hitit, Yabancılara Türkçe Çalışma kitabı 3 (B2-C1), Ankara Üniversitesi-Tömer, 1984.

  ECTS (Allocated based on student) WORKLOAD
  Activities Quantity Duration (Hour) Total Work Load
  Lecture (14 weeks x Lecture hours per week)15230
  Laboratory / Practice (14 weeks x Laboratory/Practice hours per week)15460
  Midterm Examination (1 week)122
  Final Examination(1 week)122
  Preparation for Midterm Examination11616
  Preparation for Final Examination12020
  Assignment / Homework/ Project12020
  Seminar / Presentation 0
  Total Workload: 150
  ECTS Credit (Total workload/25): 6