INTERNATIONAL BURCH UNIVERSITY
Faculty of Education and Humanities
Department of Turkish Language And Literature
2014-2015

SYLLABUS
Code Name Level Year Semester
TDE 112 Dinleme ve Anlama II Undergraduate 1 Spring
Status Number of ECTS Credits Class Hours Per Week Total Hours Per Semester Language
Compulsory 4 1 + 2 0 Türkçe

Instructor Assistant Coordinator
Salih Cıngıllıoğlu, Assist. Prof. Dr. Ajla karcic Azamat Akbarov, Prof. Dr.
[email protected] [email protected] no email

Orta ve ileri düzey seviyesindeki dinleme metinlerini anlama ve anlatabilme

COURSE OBJECTIVE
Dinlenilenlerin doğru bir şekilde anlaşılmasını sağlamak , karmaşık gramer yapılarını içeren metinleri dinletme ve dinlenileni analiz ettirmek , dinlenilen metinleri doğru bir şekilde kavratıp sorulan sorulara cevap verebilme yeteneklerini geliştirmek, Türkçe müzik dinleme alışkanlığı kazandırmak, Türkçeyi dinleme çalışmaları yaparak sevdirmek, dinlenilenleri başkasına aktarabilme yeteneklerini geliştirmek.

COURSE CONTENT
Week
Topic
 1. Gereklilik ve zorunluluk kipini dinleme metinleriyle öğrenme, iş dünyası ile ilgili metinler dinleme
 2. Fiillerde çatıları kavramaya yönelik metinler dinleme, spor ve hayaller konularıyla ilgili metinler dinleme
 3. Dilek ve dilek hikaye kipini kavrama, den beri ve dir ilgeçlerini içeren dinleme çalışmaları yapma
 4. Koşul kipi, ettirgen ve işteş çatıları dinleme metinleriyle kavrama, eğitim ile ilgili metinler dinleme
 5. Edilgen çatı ve tarafından-ce öbeğinin dinleme yoluyla öğretimi, icatlar ve mucitlerle ilgili dinleme çalışmaları yapma
 6. Öznesel ortaçların öğretimi ve hayvanlar alemi ile ilgili metinlerin dinlenmesi
 7. Tümleçsel ve sözlüksel ortaçları kavrama, doğa ile ilgili metinler dinleme
 8. Ara sınav
 9. Dolaylı aktarım konusu üzerine dinlenilenleri anlama ve mitoloji ile ilgili metinler dinleme
 10. Dolaylı aktarım kiplerini kavrama ve dinleme çalışmaları yapma
 11. Gizemli olaylar konusunda dinleme-anlama çalışmaları yapma
 12. Nedenleştirme ve adlaştırma konularını dinleme metinleriyle destekleyerek anlama
 13. Özel günlerle ilgili metinler dinleme
 14. Rağmen, karşın- karşıtlıkları kavrama
 15. Genel tekrar

LABORATORY/PRACTICE PLAN
Week
Topic

  TEACHING/ASSESSMENT
  Description
  • Lectures
  • Excersises
  Description (%)
  Method Quantity Percentage (%)
  Quiz20
  Midterm Exam(s)30
  Final Exam150
  Total: 100
  Learning outcomes
  • Orta ve ileri seviyedeki metinleri dinleme
  • Karmaşık gramer içerikli metinleri kavrama
  • Dinlediğini başkasına aktarabilme
  TEXTBOOK(S)
  • Yeni Hitit, Yabancılara Türkçe Ders kitabı 2 (B1), Ankara Üniversitesi-Tömer, 3.baskı, 1984.
  • Yeni Hitit, Yabancılara Türkçe Ders kitabı 3 (B2-C1), Ankara Üniversitesi-Tömer, 1984.
  • Yeni Hitit, Yabancılara Türkçe Çalışma kitabı 2 (B1), Ankara Üniversitesi-Tömer, 3.baskı, 1984.
  • Yeni Hitit, Yabancılara Türkçe Çalışma kitabı 3 (B2-c1), Ankara Üniversitesi-Tömer, 1984.

  ECTS (Allocated based on student) WORKLOAD
  Activities Quantity Duration (Hour) Total Work Load
  Lecture (14 weeks x Lecture hours per week) 0
  Laboratory / Practice (14 weeks x Laboratory/Practice hours per week) 0
  Midterm Examination (1 week) 0
  Final Examination(1 week) 0
  Preparation for Midterm Examination 0
  Preparation for Final Examination 0
  Assignment / Homework/ Project 0
  Seminar / Presentation 0
  Total Workload: 0
  ECTS Credit (Total workload/25): 0