INTERNATIONAL BURCH UNIVERSITY
Faculty of Education and Humanities
Department of Turkish Language And Literature
2016-2017

SYLLABUS
Code Name Level Year Semester
TDE 111 Dinleme ve Anlama I Undergraduate 1 Fall
Status Number of ECTS Credits Class Hours Per Week Total Hours Per Semester Language
Compulsory 5 2 + 2 125 Türkçe

Instructor Assistant Coordinator
Salih Cıngıllıoğlu, Assist. Prof. Dr. Ajla Karcic Salih Cıngıllıoğlu, Assist. Prof. Dr.
[email protected] [email protected] no email

Öğrenci basit ve orta seviyeye uygun metinleri dinler, dinlediğini anlar ve anlatır.

COURSE OBJECTIVE
Öğrencinin ana dili konuşucuları ile etkili bir iletişime geçebilmesi için ihtiyaç duyduğu dinleme becerisini kazandırma ve dinlediğini anlama kabiliyetini geliştirme.

COURSE CONTENT
Week
Topic
 1. • Tanışma ile ilgili metinler dinleme; koşaç tümcelerini dinleme
 2. • Yakın çevremiz ile ilgili metinler dinleme; isim tamlamalarını dinleme metinleriyle pekiştirme
 3. • Şimdiki zaman kullanımını metinlerle ve şiirlerle kavratma; Geçmiş zaman öğretimi;
 4. • Dinlenilen metinde bağlaç (ile) ve ulaçları (y)iken bulma
 5. • Emir kipi, İstek kipi ve karşılaştırma konularını dinleme çalışmalarıyla kavratma
 6. • Şiirlerle ve metinlerle hal eklerini kavratma
 7. • Gelecek zaman ve geçmiş zamanın hikaye ve rivayet kipiyle birlikte öğretimi, dinleme metinleriyle pekiştirilmesi
 8. • Vize Sınavı
 9. • Rivayetler ve medya ile ilgili metinler dinleme ve dinleme-anlama alıştırmaları yapma
 10. • Sağlıklı yaşam konusu ile ilgili metinler dinleme
 11. • Yolculuklar konusu üzerine metinler dinleme, kelime öğretimi çalışmaları yapma
 12. • Ulaç ve bağlaçları dinlenilen metinde bulma
 13. • Final Sınavı

LABORATORY/PRACTICE PLAN
Week
Topic

  TEACHING/ASSESSMENT
  Description
  • Interactive Lectures
  • Presentation
  • Discussions and group work
  Description (%)
  Method Quantity Percentage (%)
  Quiz20
  Midterm Exam(s)30
  Final Exam150
  Total: 100
  Learning outcomes
  • Dinleme ve dinlediğini anlama kabiliyeti gelişir.
  • Anlama ve anlatma becerilerini iyi kullanır.
  • Dinlediği metin üzerinde fikir yürütür.
  • Dinlediği metinle ilgili sorulara doğru yanıtlar verebilir.
  • ilbilgisi yapılarını sezerek öğrenir ve kullanır.
  TEXTBOOK(S)
  • Yeni Hitit, Yabancılara Türkçe Ders kitabı 1 (A1-A2), Ankara Üniversitesi-Tömer, 3.baskı, 1984.
  • Yeni Hitit, Yabancılara Türkçe Çalışma kitabı 1 (A1-A2), Ankara Üniversitesi-Tömer, 3.baskı, 1984.
  • Yeni Hitit, Yabancılara Türkçe Ders kitabı 2 (B1), Ankara Üniversitesi-Tömer, 3.baskı, 1984.

  ECTS (Allocated based on student) WORKLOAD
  Activities Quantity Duration (Hour) Total Work Load
  Lecture (14 weeks x Lecture hours per week)15230
  Laboratory / Practice (14 weeks x Laboratory/Practice hours per week)15345
  Midterm Examination (1 week)122
  Final Examination(1 week)122
  Preparation for Midterm Examination11010
  Preparation for Final Examination12020
  Assignment / Homework/ Project11212
  Seminar / Presentation144
  Total Workload: 125
  ECTS Credit (Total workload/25): 5