INTERNATIONAL BURCH UNIVERSITY
Faculty of Education and Humanities
Department of Turkish Language And Literature
2012-2013

SYLLABUS
Code Name Level Year Semester
TDE 102 Osmanlı Türkçesi II Undergraduate 1 Spring
Status Number of ECTS Credits Class Hours Per Week Total Hours Per Semester Language
4 0 Türkçe

Instructor Assistant Coordinator
Ayşe A. Dinç, Assist. Prof. Dr. Menderes Coşkun, Prof. Dr.
[email protected] no email

COURSE OBJECTIVE
Bu dersin hedefi, kütüphane ve arşivlerimizdeki Arap harfli edebî metinlerin okunup anlaşılmasını ve bilimsel değerlendirmesini yapabilecek insan kaynağının yetişmesini sağlamaktır.

COURSE CONTENT
Week
Topic
 1. Türkçe Ekler
 2. Türkçe Ekler
 3. Türkçe kalıplaşmış kelimeler
 4. Çeviri yazı ve çeviri yazı uygulamaları
 5. Okuma ve yazma çalışması
 6. Okuma ve yazma çalışması
 7. Türkçe ve Yabancı kelimelerin ayırt edici özellikleri
 8. Türkçe ve Yabancı kelimelerin ayırt edici özellikleri
 9. Okuma ve yazma çalışması
 10. Arapça unsurlara giriş
 11. Okuma ve yazma çalışması
 12. Arapça unsurlar
 13. Okuma ve yazma çalışması
 14. Okuma ve yazma çalışması

LABORATORY/PRACTICE PLAN
Week
Topic

  TEACHING/ASSESSMENT
  Description
  • Dersler
  • Uygulamalı dersler
  • Ödevler
  Description (%)
  Method Quantity Percentage (%)
  Total: 0
  Learning outcomes
  • Bu derste öğrenci, yazma ve okuma faaliyetine devam eder. Transkripsiyon ve transliterasyon kavramları öğretilir.
  • Bir metnin bilimsel okunuş tarzı ve yolları hakkında bilgi verilir. Rakamlar ele alınır.
  • Türkçe, Farsça ve Arapçadaki imlası veya manası aynı olan kelimeler üzerinde durulur.
  • Arapça unsurlara giriş yapılır.
  • Arapça kelimelerin imlası tanıtılır.
  TEXTBOOK(S)

   ECTS (Allocated based on student) WORKLOAD
   Activities Quantity Duration (Hour) Total Work Load
   Lecture (14 weeks x Lecture hours per week) 0
   Laboratory / Practice (14 weeks x Laboratory/Practice hours per week) 0
   Midterm Examination (1 week) 0
   Final Examination(1 week) 0
   Preparation for Midterm Examination 0
   Preparation for Final Examination 0
   Total Workload: 0
   ECTS Credit (Total workload/25): 0