INTERNATIONAL BURCH UNIVERSITY
Faculty of Education and Humanities
Department of Turkish Language And Literature
2013-2014

SYLLABUS
Code Name Level Year Semester
TDE 101 Osmanlı Türkçesi I Undergraduate 1 Fall
Status Number of ECTS Credits Class Hours Per Week Total Hours Per Semester Language
4 0 Türkçe

Instructor Assistant Coordinator
Ayşe A. Dinç, Assist. Prof. Dr. Ramazan Gülendam, Assoc. Prof. Dr.
[email protected] no email

COURSE OBJECTIVE
Öğrencilere Osmanlı Türkçesi döneminde kullanılan Arap alfabesi ile yazılmış metinleri okumayı ve yazma becerisini kazandırmak; dilimizin tarihi dönemlerini inceme metodunu öğretmek

COURSE CONTENT
Week
Topic

  LABORATORY/PRACTICE PLAN
  Week
  Topic
  1. Osmanlı Türkçesi alfabesi
  2. Osmanlı Türkçesi alfabesi
  3. El yazısı-Harflerin bitişmeleri
  4. Harflerin bitişmelerine
  5. Türkçe kelimelerin imlası
  6. Türkçe kelimelerin imlası
  7. Okuma çalışması
  8. Okuma çalışması
  9. Seslilerin imlası
  10. Seslilerin imlası
  11. Türkçe ekler
  12. Türkçe ekler
  13. Okuma ve yazma çalışması
  14. Okuma ve yazma çalışması

  TEACHING/ASSESSMENT
  Description
   Description (%)
   Method Quantity Percentage (%)
   Total: 0
   Learning outcomes
   • Öğrenci, Arap harfli Türkçe edebî metinleri okuyup anlayabilecek, doğru bir şekilde değerlendirip anlatabilecek hale gelir.
   • Türkçe\'nin tarihî gelişimini bilir, bu metinlerden hareketle çağdaş metinleri daha iyi yorumlar ve yeni metinler yaratır.
   TEXTBOOK(S)
   • İ.Hakkı AKSOYAK,Osmanlı Türkçesi Okuma Kitabı, Grafiker Yayınları,2010
   • 2. Hayati Develi, Osmanlı Türkçesi Kılavuzu 1, Kesit Yayınları, İstanbul, 2002.
   • 3. İsmail Parlatır, Osmanlı Türkçesi Sözlüğü, Yargı Yayınları, 2011
   • 4. Ferit Devellioğlu, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lugat, Aydın Yay. Ankara 1998.

   ECTS (Allocated based on student) WORKLOAD
   Activities Quantity Duration (Hour) Total Work Load
   Lecture (14 weeks x Lecture hours per week) 0
   Laboratory / Practice (14 weeks x Laboratory/Practice hours per week) 0
   Midterm Examination (1 week) 0
   Final Examination(1 week) 0
   Preparation for Midterm Examination 0
   Preparation for Final Examination 0
   Total Workload: 0
   ECTS Credit (Total workload/25): 0