INTERNATIONAL BURCH UNIVERSITY
Faculty of Education and Humanities
Department of Turkish Language And Literature
2016-2017

SYLLABUS
Code Name Level Year Semester
ELC 444 Geleneksel Türk Tiyatrosu II Undergraduate 4 Spring
Status Number of ECTS Credits Class Hours Per Week Total Hours Per Semester Language
Area Elective 2 + 2 96 Türkçe

Instructor Assistant Coordinator
Ayşe A. Dinç, Assist. Prof. Dr. Ayşe A.DİNÇ Ayşe A. Dinç, Assist. Prof. Dr.
[email protected] [email protected] no email

COURSE OBJECTIVE
• Tiyatronun tarihi gelişim sürecini bilmek.
• Okuma, yazma, dinleme, gözlem yapma, konuşma ve sözlü iletişimde tiyatronun önemini kavrayabilmek,
• Tiyatronun eğitim ve öğretimde bir yöntem olarak kullanılmasında gerekli teorik ve uygulamalı bilgileri edinmek,
• Sınıf içi etkinliklerde drama uygulama örneklerinden yola çıkarak, yeni bakış açıları geliştirmek.
• İletişimde etkileyici olabilmek için, dil sanatlarını kullanmak.
Yaratıcı ve estetik faaliyetler ile etikli eğitim ortamları oluşturmak.

COURSE CONTENT
Week
Topic
 1. 1960-80 İki İhtilal Arası
 2. Toplumsal Sorunlar: Aile İçi İlişkiler
 3. Varoşlar, Gecekondu, Köy ve Kasaba
 4. Tarih- Masal- Efsane
 5. . 1980’den Günümüze
 6. Aile İçi İlişkileri, Kadın ve Gençlik Sorunları
 7. Tarih, Masal, Mitoloji
 8. Kaçış Teması
 9. 12 Eylül Oyunları
 10. Tiyotro metin örnekleri
 11. Tiyotro metin örnekleri
 12. Tiyotro metin örnekleri
 13. Tiyotro metin örnekleri
 14. Tiyotro metin örnekleri
 15. Genel Tekrar

LABORATORY/PRACTICE PLAN
Week
Topic

  TEACHING/ASSESSMENT
  Description
   Description (%)
   Method Quantity Percentage (%)
   Vize İmtihanı130
   Sunum120
   Final Sınavı150
   Total: 100
   Learning outcomes
   • • Öğretmen adayları, tiyatronun temel kavramlarını ve bu temel kavramların ¬fonksiyonlarını teorik ve pratik olarak bilir.
   • • Elde ettiği bilgiler ışığında her hangi bir oyunu sahneye koyma, sahneleme tekniklerini yerine getirme becerilerine ulaşır.
   • • Türkçe öğretiminde dramatizeden faydalanmak için, metin seçimi ve incelemesinde elde ettiği bilgilerden azami derecede faydalanır.
   • • Modern Türk Tiyatrosu başlangıcı ve gelişimi ile ilgili bilgi edinir.
   • 1960 sonrası tiyatrosunu sınıflandırabilir. .
   TEXTBOOK(S)
   • • AND, Metin: (1978) “İlköğretimde Tiyatro”, Ankara, Tiyatro Araştırmaları Dergisi, S. 7.
   • • ARCAN, İ. Galip: (1941) Tiyatro Diksiyon, Ankara.
   • • ÇALIŞLAR, Aziz: (1966) Çağdaş Tiyatro, İstanbul.
   • • DOD, Davit C.Cooke: (1958) Behind the Scenes in Television, Mead Company Newyork
   • • GERÇEK, Selim Nüzhet: (1942) Türk Temaşası, İstanbul, Kanaat Kitabevi.
   • • NUTKU, Özdemir: (1963) Modern Tiyatro Akımları I, Ankara.
   • • NUTKU, Özdemir: (1972) Dünya Tiyatrosu Tarihi, C. I-II, İstanbul, Remzi Kitabevi.
   • • NUTKU, Özdemir: (1976) Meddahlık ve Meddah Hikâyeleri, Ankara, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
   • NUTKU, Özdemir: (1989) Sahne Bilgisi, 3. bs. İstanbul Kabalcı Yayınları

   ECTS (Allocated based on student) WORKLOAD
   Activities Quantity Duration (Hour) Total Work Load
   Lecture (14 weeks x Lecture hours per week)22856
   Laboratory / Practice (14 weeks x Laboratory/Practice hours per week) 0
   Midterm Examination (1 week)111
   Final Examination(1 week)111
   Preparation for Midterm Examination111
   Preparation for Final Examination111
   Assignment / Homework/ Project 0
   Seminar / Presentation6636
   Total Workload: 96
   ECTS Credit (Total workload/25): 4