INTERNATIONAL BURCH UNIVERSITY
Faculty of Education and Humanities
Department of Turkish Language And Literature
2013-2014

SYLLABUS
Code Name Level Year Semester
ELC 438 Geleneksel Türk Tiyatrosu II Undergraduate 4 Spring
Status Number of ECTS Credits Class Hours Per Week Total Hours Per Semester Language
0 630 Türkçe

Instructor Assistant Coordinator
Ayşe A. Dinç, Assist. Prof. Dr. Elçin Karli, Research Assistant
[email protected] no email

COURSE OBJECTIVE
Tiyatronun tarihi gelişim sürecini bilmek.
Okuma, yazma, dinleme, gözlem yapma, konuşma ve sözlü iletişimde tiyatronun önemini kavrayabilmek,
Tiyatronun eğitim ve öğretimde bir yöntem olarak kullanılmasında gerekli teorik ve uygulamalı bilgileri edinmek,
Sınıf içi etkinliklerde drama uygulama örneklerinden yola çıkarak, yeni bakış açıları geliştirmek.
İletişimde etkileyici olabilmek için, dil sanatlarını kullanmak.
Yaratıcı ve estetik faaliyetler ile etikli eğitim ortamları oluşturmak.

COURSE CONTENT
Week
Topic
 1. Türk Tiyatrosuna Genel Bakış
 2. Batı Etkisındeki TürK Tiyatrosu
 3. Meşrutiyet Tiyatrosu (1908-1923)
 4. Meşrutiyet`te Sahne ve Tiyatroculuk
 5. Meşrutiyet`te Oyunculuk ve Tiyatro Sanati
 6. Meşrutiyet`te Tiyatro Topluluklari
 7. Meşrutiyet`te Dramatik Edebiyat
 8. Cumhuriyet Tiyatrosu (1923-1982)
 9. Cumhuriyet`te Seyirci ve Tiyatro Anlayışı
 10. Cumhuriyet`te Oyunculuk ve Tiyatro Sanatı
 11. Cumhuriyet`te Tiyatro Topluluklari
 12. Cumhuriyet`te Tiyatro Binaları
 13. Cumhuriyet`te Dramatik Edebiyat
 14. Sunumlar

LABORATORY/PRACTICE PLAN
Week
Topic

  TEACHING/ASSESSMENT
  Description
  • Lectures
  • Presentation
  Description (%)
  Method Quantity Percentage (%)
  Total: 0
  Learning outcomes
  • Öğretmen adayları, tiyatronun temel kavramlarını ve bu temel kavramların fonksiyonlarını teorik ve pratik olarak bilir.
  • Elde ettiği bilgiler ışığında her hangi bir oyunu sahneye koyma, sahneleme tekniklerini yerine getirme becerilerine ulaşır.
  • Türkçe öğretiminde dramatizeden faydalanmak için, metin seçimi ve incelemesinde elde ettiği bilgilerden azami derecede faydalanır.
  TEXTBOOK(S)
  • AND, Metin: (1969) Geleneksel Türk Tiyatrosu,Ankara.
  • AND, Metin: (1978) “İlköğretimde Tiyatro”, Ankara, Tiyatro Araştırmaları Dergisi, S. 7.
  • ARCAN, İ. Galip: (1941) Tiyatro Diksiyon, Ankara.
  • ÇALIŞLAR, Aziz: (1966) Çağdaş Tiyatro, İstanbul.
  • DOD, Davit C.Cooke: (1958) Behind the Scenes in Television, Mead Company Newyork

  ECTS (Allocated based on student) WORKLOAD
  Activities Quantity Duration (Hour) Total Work Load
  Lecture (14 weeks x Lecture hours per week)1445630
  Laboratory / Practice (14 weeks x Laboratory/Practice hours per week) 0
  Midterm Examination (1 week)1 0
  Final Examination(1 week)1 0
  Preparation for Midterm Examination 0
  Preparation for Final Examination 0
  Total Workload: 630
  ECTS Credit (Total workload/25): 25