INTERNATIONAL BURCH UNIVERSITY
Faculty of Education and Humanities
Department of Turkish Language And Literature
2016-2017

SYLLABUS
Code Name Level Year Semester
ELC 416 Mütercimlik ve Tercümanlık II Undergraduate 4 Spring
Status Number of ECTS Credits Class Hours Per Week Total Hours Per Semester Language
Area Elective 2 1 + 2 0 turkısh

Instructor Assistant Coordinator
Samira Osmanbegović-Bakšić, Assist. Prof. Dr. Yard. Doç. Dr. Samira Osmanbegovıc-Baksıç Samira Osmanbegović-Bakšić, Assist. Prof. Dr.
[email protected] samira.osmanbegovı[email protected] no email

Yeminli tercüman olmak için gereken bilgileri, terminoloji ve formlar sunulur. İlk aşamada Türkçeden Boşnakçaya hukuki evrakları tercüme edilir. İkinci aşamada Boşnakçadan Türkçeye hukuki evrakları tercüme edilir.

COURSE OBJECTIVE
Öğrenciyi yeminli tercüman olabilmek için zemin ve donanım oluşturularak hazırlamak.

COURSE CONTENT
Week
Topic
 1. • Türkiye ve Bosna-Hersek Hukuki Sistemleri ile ilgili bilgiler ve Temel terminoloji
 2. • Nüfus cüzdanı, pasaport, nüfus kağıt örneği, doğum kaydı, evlenme ehliyeti gibi evrakların tercüme edilmesi
 3. • Vekâletname
 4. • Taahhütname
 5. • Tayın ile ilgili Kanunun bir parçasının tercüme edilmesi
 6. • Ceza kanununun tercüme edilmesi (Türkçeden Boşnakçaya)
 7. • Ceza kanununun tercüme edilmesi (Boşnakçadan Türkçeye)
 8. • Şirketin Ana sözleşmesinin tercüme edilmesi (Türkçeden Boşnakçaya)
 9. • Şirketin Ana sözleşmesinin tercüme edilmesi (Türkçeden Boşnakçaya)
 10. • Oturum ve Çalışma İzinlerinin tercüme edilmesi
 11. • Davanın tercüme edilmesi
 12. • Davanın tercüme edilmesi
 13. • Boşanma davasının tercüme edilmesi (Boşnakçadan Türkçeye)
 14. • Kredi anlaşmasının tercüme edilmesi
 15. Fİnal sınav

LABORATORY/PRACTICE PLAN
Week
Topic

  TEACHING/ASSESSMENT
  Description
  • Interactive Lectures
  • Practical Sessions
  • Presentation
  • Discussions and group work
  • Student debates
  • Case Studies
  Description (%)
  Method Quantity Percentage (%)
  Total: 0
  Learning outcomes
  • 1. Öğrenci, Türkiye ve Bosna-Hersek hukuki sistemleri tanır.
  • 2. Temel hukuki terimlerini bilir.
  • 3. Vekâletname, taahhütname, şirketin ana sözleşmeleri ve davaların tercümeleri yapabilirler.
  • 4. Boşnakça resmi belgeleri ve hukuki metinleri tercüme edebilir.
  • 5. Yeminli tercüman sınavına hazır durumda olacaklar.
  TEXTBOOK(S)
  • • Akalın Ş.H. vd,(2005) Türkçe Sözlük, Ankara: TDK
  • • ĐINĐIĆ, Slavoljub vd. (1997),Türkçe Sırpça Sözlük,
  • • Yılmaz, E. (2005), Hukuk Sözlüğü, Ankara: Yetkin Yay.

  ECTS (Allocated based on student) WORKLOAD
  Activities Quantity Duration (Hour) Total Work Load
  Lecture (14 weeks x Lecture hours per week)130
  Laboratory / Practice (14 weeks x Laboratory/Practice hours per week) 130
  Midterm Examination (1 week) 30
  Final Examination(1 week) 3,0
  Preparation for Midterm Examination 30
  Preparation for Final Examination 30
  Assignment / Homework/ Project 30
  Seminar / Presentation 30
  Total Workload: 0
  ECTS Credit (Total workload/25): 0