INTERNATIONAL BURCH UNIVERSITY
Faculty of Education and Humanities
Department of Turkish Language And Literature
2017-2018

SYLLABUS
Code Name Level Year Semester
ELC 415 Mütercimlik ve Tercümanlık I Undergraduate 4 Fall
Status Number of ECTS Credits Class Hours Per Week Total Hours Per Semester Language
Area Elective 2 2 + 2 0 Turkish

Instructor Assistant Coordinator
Samira Osmanbegović-Bakšić, Assist. Prof. Dr. Yard. Doç. Dr. Samira Osmanbegović-Bakšić Samira Osmanbegović-Bakšić, Assist. Prof. Dr.
[email protected] [email protected] no email

Yeminli tercüman olmak için gereken bilgileri, terminoloji ve formlar sunulur. İlk aşamada Türkçeden Boşnakçaya hukuki evrakları tercüme edilir. İkinci aşamada Boşnakçadan Türkçeye hukuki evrakları tercüme edilir.

COURSE OBJECTIVE
Öğrenciyi yeminli tercüman olabilmek için zemin ve donanım oluşturularak hazırlamak.

COURSE CONTENT
Week
Topic
 1. • Türkiye ve Bosna-Hersek Hukuki Sistemleri ile ilgili bilgiler ve Temel terminoloji
 2. • Nüfus cüzdanı, pasaport, nüfus kağıt örneği, doğum kaydı, evlenme ehliyeti gibi evrakların tercüme edilmesi
 3. • Vekâletname
 4. • Taahhütname
 5. • Tayın ile ilgili Kanunun bir parçasının tercüme edilmesi
 6. • Ceza kanununun tercüme edilmesi (Türkçeden Boşnakçaya)
 7. • Ceza kanununun tercüme edilmesi (Boşnakçadan Türkçeye)
 8. • Vakfın Ana Sözleşmesinin tercüme edilmesi
 9. • Şirketin Ana sözleşmesinin tercüme edilmesi (Türkçeden Boşnakçaya)
 10. • Şirketin Ana sözleşmesinin tercüme edilmesi ( Boşnakçadan Türkçeye)
 11. • Oturum ve Çalışma İzinlerinin tercüme edilmesi
 12. • Davanın tercüme edilmesi
 13. • Boşanma davasının tercüme edilmesi (Boşnakçadan Türkçeye)
 14. • Kredi anlaşmasının tercüme edilmesi
 15. Sunum

LABORATORY/PRACTICE PLAN
Week
Topic

  TEACHING/ASSESSMENT
  Description
  • Interactive Lectures
  • Practical Sessions
  • Presentation
  • Discussions and group work
  Description (%)
  Method Quantity Percentage (%)
  Total: 0
  Learning outcomes
   TEXTBOOK(S)

    ECTS (Allocated based on student) WORKLOAD
    Activities Quantity Duration (Hour) Total Work Load
    Lecture (14 weeks x Lecture hours per week)280
    Laboratory / Practice (14 weeks x Laboratory/Practice hours per week) 0
    Midterm Examination (1 week) 20
    Final Examination(1 week) 20
    Preparation for Midterm Examination 0
    Preparation for Final Examination 0
    Assignment / Homework/ Project 0
    Seminar / Presentation 0
    Total Workload: 0
    ECTS Credit (Total workload/25): 0