INTERNATIONAL BURCH UNIVERSITY
Faculty of Education and Humanities
Department of Turkish Language And Literature
2016-2017

SYLLABUS
Code Name Level Year Semester
ELC 340 Çeviri Yöntem ve Teknikleri II Undergraduate 3 Spring
Status Number of ECTS Credits Class Hours Per Week Total Hours Per Semester Language
Area Elective 5 2 + 2 0 tukısh

Instructor Assistant Coordinator
Samira Osmanbegović-Bakšić, Assist. Prof. Dr. Yard. Doç. Dr. Samira Osmanbegovıc-Baksıç Samira Osmanbegović-Bakšić, Assist. Prof. Dr.
[email protected] samira.osmanbegovı[email protected] no email

Çeviri alanında sanat özelliğini taşıyan roman ve hikâyeleri tercüme edilerek tercüme becerileri geliştirilir.

COURSE OBJECTIVE
Çeviri yöntemleri ile ilgili genel bilgileri ve bu alanda öğrencilere pratik becerilerini kazandırmak. Pratik bilgilere ağırlık verilerek Türkçeden Boşnakçaya ve Boşnakçadan Türkçeye tercüme edilmiş romanlar üzerinde durarak karşılaştırma yapmak. Sonraki aşamalarda romanları Türkçeden Boşnakçaya ve Boşnakçadan Türkçeye tercüme etmek.

COURSE CONTENT
Week
Topic
 1. Fatih Harbiye romanının tercüme çalışmaları (sayfa 10-15), tercüme edilmiş metin üzerinde düzeltmeler
 2. Fatih Harbiye romanının tercüme çalışmaları (sayfa 15-20), tercüme edilmiş metin üzerinde düzeltmeler
 3. Fatih Harbiye romanının tercüme çalışmaları (sayfa 20-25), tercüme edilmiş metin üzerinde düzeltmeler
 4. Fatih Harbiye romanının tercüme çalışmaları (sayfa 25-31), tercüme edilmiş metin üzerinde düzeltmeler
 5. Sinekli Bakkal romanının tercüme çalışmaları (sayfa 13-26), tercüme edilmiş metin üzerinde düzeltmeler
 6. Sinekli Bakkal romanının tercüme çalışmaları (sayfa 26-30), tercüme edilmiş metnin yeniden Türkçe tercüme çalışmaları
 7. Ara sınav
 8. Ölüm ve Derviş romanının orijinali ile tercüme metninin karşılaştırılması (9-10), tercüme ile ilgili yorumlar
 9. Ölüm ve Derviş romanının orijinali ile tercüme metninin karşılaştırılması (11-12), tercüme ile ilgili yorumlar
 10. Ölüm ve Derviş romanının orijinali ile tercüme metninin karşılaştırılması (13-14), tercüme ile ilgili yorumlar
 11. Hakkâri’de Bir Mevsim romanının orijinali ile tercüme metninin karşılaştırılması, tercüme ile ilgili yorumlar
 12. Hakkâri’de Bir Mevsim romanının orijinali ile tercüme metninin karşılaştırılması, tercüme ile ilgili yorumlar
 13. Serbest tercümeler

 1. Serbest tercümeler
 2. Final sınav

LABORATORY/PRACTICE PLAN
Week
Topic

  TEACHING/ASSESSMENT
  Description
  • Interactive Lectures
  • Practical Sessions
  • Presentation
  • Discussions and group work
  • Problem solving
  • Case Studies
  Description (%)
  Method Quantity Percentage (%)
  Total: 0
  Learning outcomes
  • Roman tercüme yöntemlerini bilir.
  • Tercüme edilmiş romanı orijinaliyle karşılaştırılabilir.
  • Çağdaş tercüme yöntemleri uygulayabilir.
  • Boşnakça ve Türkçe imla kılavuzuna daha hâkimdir.
  • Karmaşık metin üzerinde sözdizimsel analiz yapabilir.
  TEXTBOOK(S)
  • • Peyami Safa (1931) Fatih Harbiye, İstanbul: Ötüken Neşriyat A.Ş.
  • • ADIVAR, Halide Edib (2007) Sinekli Bakkal, İstanbul: Can Yay .
  • • SELİMOVİÇ, Meşa (1966), Dervis i smrt, Beograd: Svjetlosit
  • • SELİMOVİÇ, Meşa (2005), Derviş ve Ölüm, İstanbul: Timaş Yay. (terc. Mahmut Kıratlı)
  • • EDGÜ, Fetit (2001), Hakkari’de Bir Mevsim, İstanbul: Sel Yay.
  • • EDGÜ, Fetit (2005), Hakkari’de Bir Mevsim, Sarayevo: Connectum Yay. (terc. Dr. Kerima Filan)

  ECTS (Allocated based on student) WORKLOAD
  Activities Quantity Duration (Hour) Total Work Load
  Lecture (14 weeks x Lecture hours per week)300
  Laboratory / Practice (14 weeks x Laboratory/Practice hours per week) 0
  Midterm Examination (1 week) 20
  Final Examination(1 week) 20
  Preparation for Midterm Examination 30
  Preparation for Final Examination 30
  Assignment / Homework/ Project 30
  Seminar / Presentation 30
  Total Workload: 0
  ECTS Credit (Total workload/25): 0