INTERNATIONAL BURCH UNIVERSITY
Faculty of Education and Humanities
Department of Turkish Language And Literature
2017-2018

SYLLABUS
Code Name Level Year Semester
ELC 339 Çeviri Yöntem ve Teknikleri I Undergraduate 3 Fall
Status Number of ECTS Credits Class Hours Per Week Total Hours Per Semester Language
Area Elective 5 2 + 2 0

Instructor Assistant Coordinator
Samira Osmanbegović-Bakšić, Assist. Prof. Dr. Yard. Doç. Dr. Samira Osmanbegovic-Bakşiç Samira Osmanbegović-Bakšić, Assist. Prof. Dr.
[email protected] no email

Çeviri yöntemleri ve tekniklerine ilişkin bilgiler sunulur. Çeviri alanında en kolay sayılan gazete makaleleri ve çocuk hikâyelerini sözlü ve yazılı tercüme ederek tercüme becerileri geliştirilir.

COURSE OBJECTIVE
Çeviri yöntemleri ile ilgili genel bilgileri ve bu alanda öğrencilere pratik becerileri kazandırmak. Günlük gazetede çıkan makalelerin ve çocuk edebiyatında yer alan hikâyelerin Türkçeden Boşnakçaya ve Boşnakçadan Türkçeye çeviri yapmak. Cümlelerin sözdizimsel karşılaştırılması yapmak. Boşnakça ve Türkçe imla kılavuzlarına önem vermek.
İlgili alanda yapılan çalışmaları tanıtmak.

COURSE CONTENT
Week
Topic
 1. Ömer Seyfettin’in Teselli adlı hikâyesinin sözlü ve yazılı tercümeleri, tercüme edilen metinde düzeltme
 2. Aile, spor, yemek kültürü ve ünlüler dünyası ile ilgili makalelerin tercümeleri
 3. Dünya güncel haberleri türüne giren makalelerin tercümeleri
 4. Mustafa Kutlu’nun Hayat Güzeldir adlı hikâyesinin sözlü ve yazılı tercümeleri, tercüme edilen metinde düzeltme
 5. Kültür ve sanat alanına giren günlük gazetede çıkan makalelerin tercümeleri
 6. Ömer Seyfettin’in Pembe incili Kaftan adlı hikâyesinin sözlü ve yazılı tercümeleri, tercüme edilen metinde düzeltme
 7. Okul ve eğitim alanına giren günlük gazetede çıkan makalelerin sözlü tercümeleri
 8. Ömer Seyfettin’in Teselli adlı hikâyesinin sözlü ve yazılı tercümeleri, tercüme edilen metinde düzeltme
 9. Tıp ve sağlık alanına giren günlük gazetede çıkan makalelerin sözlü ve yazılı tercümeleri, Boşnakçaya yazılı tercümelerinin yeniden asıl metine bakmadan Türkçeye tercüme edilmesi
 10. * Ömer Seyfettin’in Bir Hayır adlı hikâyesinin sözlü ve yazılı tercümeleri, tercüme edilen metinde düzeltme
 11. Siyaset alanına giren günlük gazetede çıkan makalelerin sözlü ve yazılı tercümeleri, Boşnakçaya yazılı tercümelerinin yeniden asıl metne bakmadan Türkçeye tercüme edilmesi
 12. * Mustafa Kutlu’nun Para Yükü adlı hikâyesinin sözlü ve yazılı tercümeleri, tercüme edilen metinde düzeltme
 13. Ekonomi alanına giren günlük gazetede çıkan makalelerin sözlü ve yazılı tercümeleri, Boşnakçaya yazılı tercümelerinin yeniden asıl metne bakmadan Türkçeye tercüme edilmesi

 1. * Mustafa Kutlu’nun Nöbetçi Âşık adlı hikâyesinin sözlü ve yazılı tercümeleri, tercüme edilen metinde düzeltme
 2. Sunumlar

LABORATORY/PRACTICE PLAN
Week
Topic

  TEACHING/ASSESSMENT
  Description
  • Interactive Lectures
  • Practical Sessions
  • Presentation
  • Discussions and group work
  Description (%)
  Method Quantity Percentage (%)
  Total: 0
  Learning outcomes
   TEXTBOOK(S)

    ECTS (Allocated based on student) WORKLOAD
    Activities Quantity Duration (Hour) Total Work Load
    Lecture (14 weeks x Lecture hours per week)280
    Laboratory / Practice (14 weeks x Laboratory/Practice hours per week) 0
    Midterm Examination (1 week) 20
    Final Examination(1 week) 20
    Preparation for Midterm Examination 0
    Preparation for Final Examination 0
    Assignment / Homework/ Project 0
    Seminar / Presentation 0
    Total Workload: 0
    ECTS Credit (Total workload/25): 0