INTERNATIONAL BURCH UNIVERSITY
Faculty of Education and Humanities
Department of Turkish Language And Literature
2013-2014

SYLLABUS
Code Name Level Year Semester
ELC 338 Farsça II Undergraduate 3 Spring
Status Number of ECTS Credits Class Hours Per Week Total Hours Per Semester Language
0 512 Farsça

Instructor Assistant Coordinator
Ayşe A. Dinç, Assist. Prof. Dr. Elçin Karli, Research Assistant
[email protected] no email

COURSE OBJECTIVE
Kolay Farsça metinlerini okuma uygulaması yaptırmak.
Farsçanın temel bilgilerini vermek.Osmanlı Türkçesi dersleri için gerekli olan temel Farsça dilbilgisi esasları ve Fars dilinin günlük dilini öğretme bu dersin hedeflerini arasındadır.

COURSE CONTENT
Week
Topic

  LABORATORY/PRACTICE PLAN
  Week
  Topic

   TEACHING/ASSESSMENT
   Description
    Description (%)
    Method Quantity Percentage (%)
    Homework120
    Midterm Exam(s)130
    Final Exam150
    Total: 100
    Learning outcomes
     TEXTBOOK(S)
     • 1.Mehmet Kanar, Farsça Dilbilgisi. 2.Mehmet Kanar, İran Fıkraları. 3.Mehmet Kanar, Türkiye Türkçesinde Bulunan Farsça Unsurlara Bir Bakış.

     ECTS (Allocated based on student) WORKLOAD
     Activities Quantity Duration (Hour) Total Work Load
     Lecture (14 weeks x Lecture hours per week)1632512
     Laboratory / Practice (14 weeks x Laboratory/Practice hours per week) 0
     Midterm Examination (1 week)1 0
     Final Examination(1 week)1 0
     Preparation for Midterm Examination 0
     Preparation for Final Examination 0
     Total Workload: 512
     ECTS Credit (Total workload/25): 20