INTERNATIONAL BURCH UNIVERSITY
Faculty of Education and Humanities
Department of Turkish Language And Literature
2017-2018

SYLLABUS
Code Name Level Year Semester
EDU 439 Özel Öğretim Yöntemleri II Undergraduate 4 Spring
Status Number of ECTS Credits Class Hours Per Week Total Hours Per Semester Language
Compulsory 4 2 252 Türkçe

Instructor Assistant Coordinator
Ayşe A. Dinç, Assist. Prof. Dr. Mustafa ÇETİN Ayşe A. Dinç, Assist. Prof. Dr.
[email protected] [email protected] no email

Edebiyat öğretiminin nitelikleri işlenecek, günlük planda üzerinde durulan ana başlıklar üzerinde durulacak, dört temel becerinin öğretimi üzerinde durulacaktır.

COURSE OBJECTIVE
Öğrencilere, farklı öğrenim -öğretim teknik ve yöntemleri uygulayarak, konuya uygun materyalleri kullanarak, uygun ölçme değerlendirme araçlarıyla edebiyat eğitimi ve öğretimi yapma yetkinliği kazandırmak.

COURSE CONTENT
Week
Topic
 1. Türk edebiyatının öğretiminde yararlanılacak öğrenme ve öğretme stratejileri.
 2. Türk edebiyatı öğretiminde yararlanılacak öğrenme ve öğretme yöntemleri ve teknikleri , örnek ders sunumu.
 3. Türk edebiyatı programının kapsamı ve hedefleri ,örnek ders sunumu.
 4. Türk edebiyatı ders kitaplarının eleştirel bir bakış açısıyla incelenmesi, örnek ders sunumu.
 5. Türk edebiyatı ders kitaplarının eleştirel bir bakış açısıyla incelenmesi, örnek ders sunumu.
 6. Ölçme ve değerlendirme sorularında dikkat edilmesi gereken kurallar, örnek ders sunumu.
 7. Sınav sorusu hazırlama, örnek ders sunumu.
 8. Sınav kâğıtlarını değerlendirme aşamaları, örnek ders sunumu.
 9. Türkçe öğretiminde araç- gereç seçimi ve kullanımı, uygulama yöntemleri, örnek ders sunumu.
 10. Yıllık ve Günlük plan hazırlama, örnek ders sunumu
 11. Dört temel becerinin öğretimi
 12. Olay örgüsüne dayalı metin inceleme planı, örnek ders sunumu.
 13. Dört temel becerinin öğretimi
 14. Çoklu zeka kuramı ve edebiyat öğretimi.

LABORATORY/PRACTICE PLAN
Week
Topic

  TEACHING/ASSESSMENT
  Description
  • Uygulamalı dersler
  • Alıştırmaları
  • Sunum
  • Seminer
  • Öz değirlendirme
  • Proje
  • Ödevler
  • Örnek olay incelemesi
  • Gösteri
  Description (%)
  Method Quantity Percentage (%)
  Total: 0
  Learning outcomes
  • Edebiyat öğretiminde farklı öğretim teknik ve yöntemlerini uygular.
  • Mevcut öğretim teknik ve yöntemlerini kullanır.
  • Konuya uygun materyal geliştirir.
  • Derse uygun ölçme değerlendirme araçları kullanır.
  • Sürecin değişimine uyum sağlar.
  TEXTBOOK(S)
  • TAŞPINAR, Mehmet, Kuramdan Uygulamaya Öğretim İlke ve Yöntemleri, Üniversite Kit. Elazığ,
  • ALKAN, Cevat-Mehmet Kurt, Özel Öğretim Yöntemleri, Anı Yay., Ank.
  • DEMİREL, Özcan. Türkçe Öğretimi: Türkçe ve Sınıf Öğretmenleri İçin. PeGem A Yayıncılık. Ankara.
  • DEMİREL, Özcan (1997). Türkçe Programı ve Öğretimi, PeGemA Yayınları Ankara.
  • GÖĞÜŞ, Beşir (1978). Orta Dereceli Okullarımızda Türkçe ve Yazın Eğitimi. Gül Yayınevi. Ankara.

  ECTS (Allocated based on student) WORKLOAD
  Activities Quantity Duration (Hour) Total Work Load
  Lecture (14 weeks x Lecture hours per week)423126
  Laboratory / Practice (14 weeks x Laboratory/Practice hours per week)14114
  Midterm Examination (1 week)111
  Final Examination(1 week)111
  Preparation for Midterm Examination51050
  Preparation for Final Examination51050
  Assignment / Homework/ Project155
  Seminar / Presentation155
  Total Workload: 252
  ECTS Credit (Total workload/25): 10