INTERNATIONAL BURCH UNIVERSITY
Faculty of Education and Humanities
Department of Turkish Language And Literature
2017-2018

SYLLABUS
Code Name Level Year Semester
EDU 436 Okul Deneyimi Undergraduate 4 Spring
Status Number of ECTS Credits Class Hours Per Week Total Hours Per Semester Language
Compulsory 8 1 + 6 484 Turkish

Instructor Assistant Coordinator
Samira Osmanbegović-Bakšić, Assist. Prof. Dr. Assist. Prof. Dr. Samira Osmanbegovic- Bakšić Samira Osmanbegović-Bakšić, Assist. Prof. Dr.
[email protected] samira,[email protected] no email

Bu dersin amacı öğrencilerin öğretmenlik becerilerini geliştirmektir. Okullarla anlaşmaya göre bu öğrenciler, okulda verilen derslere katılarak derslerin işyişini takip edecekler. Ders kapısamında öğrenciler, staj yaptıkları okulun desteği ile gerçekleştirecek.

COURSE OBJECTIVE
• Öğretmenlik amaçlarını anlatarak öğretmenlik mesleğinin becerilerini kazandırmak;
• Sınıf ortamında teorik bilgilerini pratiğe dönüştürmek
• İş hayatında önemli olan becerileri kazandırmak ve iş imkanlarını artırmak

COURSE CONTENT
Week
Topic
 1. Derse giriş
 2. Gözlem
 3. Gözlem
 4. Gözlem
 5. Gözlem
 6. Gözlem
 7. Gözlem
 8. Gözlem
 9. Gözlem
 10. Gözlem
 11. Gözlem
 12. Gözlem
 13. Ders veremek
 14. Ders veremek
 15. Ders veremek

LABORATORY/PRACTICE PLAN
Week
Topic
 1. Derse giriş
 2. Gözlem
 3. Gözlem
 4. Gözlem
 5. Gözlem
 6. Gözlem
 7. Gözlem
 8. Gözlem
 9. Gözlem

 1. Gözlem
 2. Gözlem
 3. Gözlem
 4. Ders veremek
 5. Ders veremek
 6. Ders veremek

TEACHING/ASSESSMENT
Description
 • Interactive Lectures
 • Presentation
 • Problem solving
Description (%)
Method Quantity Percentage (%)
Total: 0
Learning outcomes
  TEXTBOOK(S)

   ECTS (Allocated based on student) WORKLOAD
   Activities Quantity Duration (Hour) Total Work Load
   Lecture (14 weeks x Lecture hours per week)15115
   Laboratory / Practice (14 weeks x Laboratory/Practice hours per week)30130
   Midterm Examination (1 week)111
   Final Examination(1 week)155
   Preparation for Midterm Examination111
   Preparation for Final Examination 0
   Assignment / Homework/ Project 0
   Seminar / Presentation489432
   Total Workload: 484
   ECTS Credit (Total workload/25): 19